USŁUGI HYDRAULICZNE HYDRO-DAN

HYDRAULIK

BEZWYKOPOWA NAPRAWA RUR  507-701-878

Rurociągi mogą ulegać różnego rodzaju uszkodzeniom, wymagając jednocześnie szybkiej interwencji. Bezwykopowa naprawa rur jest metodą punktową, w której wykorzystuje się tzw. „pakery”, czyli systemy oparte na nadmuchiwanym balonie. Renowacja rurociągów rękawem polega na nawinięciu nasączonej żywicami organiczno-mineralnymi maty z włókna szklanego na urządzenie zwane „pakerem” oraz wprowadzeniu jej w miejscu pojawienia się usterki w rurociągu. Następnie do „pakera” doprowadza się sprężone powietrze, a wykładzina z żywicą dopasowuje się do ścian i osadza na nich, tworząc przy tym szczelną powłokę. Po utwardzeniu żywicy „paker” usuwany jest z kanału, a mata szczelnie przylega do ściany naprawianego odcinka rury. Bezwykopowa naprawa rur stosowana jest przede wszystkim w tych miejscach, w których dostęp do rur jest w znacznym stopniu utrudniony (zwłaszcza w przypadku rur biegnących pod drogami lub budynkami).

Do głównych przyczyn uszkodzeń rurociągów zalicza się wrastające w rurociągi korzenie, rozszczelnienia łączeń lub pęknięcia rur. Naprawa rur od wewnątrz to nowoczesny i coraz częściej praktykowany sposób naprawy wszelkiego rodzaju uszkodzeń rur kanalizacyjnych. Do najważniejszych zalet związanych z renowacją rurociągów metodą rękawa zalicza się:

  • Wysoką skuteczność metody i znaczne zwiększenie wytrzymałości rury.
  • Brak konieczności wykonywania wykopów w miejscach trudno dostępnych, np. jezdniach, budynkach.
  • Krótki czas naprawy powstałych uszkodzeń, rozszczelnień lub pęknięć rurociągu.
  • Niższe koszty naprawy w porównaniu do stosowanych metod wykopowych.
  • Możliwość prowadzenia prac naprawczych poprzez studnie rewizyjne.
  • Możliwość prowadzenia prac wykonawczych na działających odcinkach kanalizacji, bez konieczności wyłączenia ich z eksploatacji.
  • Bardzo wysoką odporność chemiczną i mechaniczną warstwy naprawczej.

Wszystkie stosowane metody bez wykopowej naprawy rur skutecznie przeciwdziałają dalszym uszkodzeniom kanału i zapewniają mu prawidłowe funkcjonowanie.

Renowacja rurociągów metodą rękawa „paker”

Aby przystąpić do bezwykopowej naprawy rur, w pierwszej kolejności należy usunąć znajdujące się w rurociągu fragmenty uszkodzonej rury przy pomocy robota frezującego oraz przeprowadzić hydrodynamiczne czyszczenie. Renowacja rurociągów metodą rękawa wymaga również wykonania szczegółowej inspekcji TV przed przystąpieniem do naprawy. Następnie należy dobrać odpowiednią grubość maty naprawczej oraz rodzaj żywicy do typu rury oraz charakteru powstałego uszkodzenia. Na samym końcu ponownie wykonywana jest kontrola kamerą TV w celu sprawdzenia poprawności wykonania naprawy i sporządzenia raportu. W wyniku renowacji kanałów rękawem tworzy się gładka warstwa naprawcza.

KONTAKT

Usługi hydrauliczne hydro-dan Martyna Zastawna

507-701-878

hydraulik24biuro@gmail.com

Nip: 1251403345

Napisz do nas !